Управа Мјешовитог Холдинга „Електропривреде Републике Српске“ обавијестила је Одбор синдиката ЕРС да прихвата иницијативу за приступање преговорима за закључење Колективног уговора МХ „ЕРС“ од 26.04.2024. године, те одредила представнике који ће заступати МХ „ЕРС у току преговора.