Дана 30.10.2019. године у службеним просторијама СУРЕРС-а, одржана је сједница Одбора синдиката ЕРС-а, Тима за израду предлога Правилника о стимулативним отпремнинама и представника Управе МХ МП ЕРС-а.

Синдикат није задовољан понуђеним предлогом висина стимулативних отпремнина, очекујемо ускоро нови састанак.