Dana 29.11.2019. godine, u prostorijama Sindikata udruženih radnika Elektroprivrede Republike srpske, održana je XVII sjednica Odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske.

Nakon višesatne rasprave usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Proces restrukturiranja Elektroprivrede Republike Srpske je proces koji je neminovan za ozdravljenje Elektroprivrede kao sistema.
 2. Restrukturiranje je krenulo sa razdvajanjem Elektrodistributivnih preduzeća na distribuciju i snadbjevanje.
 3. Sindikat Elektroprivrede Republike Srpske je formirao tim za izradu Pravilnika o stimulativnoj otpremnini i taj Pravilnik je na zajedničkim sastancima sa PWC-om (Konsultantskom kućom) usaglašavan na Palama i u Ugljeviku.
 4. Pravilnik o stimulativnoj otpremnini Odbor sindikata ERS-a je usvojio na Drugoj vanrednoj sjednici, sa neto iznosima, jer je sve vrijeme razgovarano o neto iznosima stimulativnih otpremnina. Istog dana Pravilnik je objavljen na zvaničnom sajtu Sindikata ERS-a.
 5. Na sastanku, koji je održan 28.11.2019. godine u prostorijama Matičnog preduzeća ERS-a u Banja Luci, na kome su bili prisutni: Uprava MPERS-a, predstavnici Konsultantske kuće, uprave distributivnih preduzeća, tehnički savjet ERS-a i Sindikat, ponuđen je Pravilnik u kome su umanjene stimulativne otpremnine za 40% u odnosu na naš prijedlog. Sindikat takav dokument nije prihvatio!
 6. Predlažemo da se proces pregovora nastavi po zavisnim preduzećima, po principu: uprava-sindikat, a da PWC ne učestvuje u tim razgovorima. Tražimo to iz razloga dosadašnje nekorektne i netransparentne saradnje. Dogovor je bio da predstavnik Uprave ERS-a do 30.10.dobije mišljenje Ministarstva finansija, odnosno tumačenje oko davanja poreza i doprinosa na stimulativne otpremnine. Nismo to do današnjeg dana dobili.
  Od kosultanta je obećana e-mail adresa na koju mogu radnici postavljati pitanja, ništa od toga. Obećano je da će voditi računa o ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca koji bi trebali biti izuzeti od ove reorganizacije, osim ako žele da se jave dobrovoljno.
  Na zvaničnim sastancima od kosultanta je više puta ponavljano „jesmo usaglasavali sa sindikatom“ i onda opet „nismo usaglasavali sa sindikatom“, uprave su odgovorne. Tako je govorio konsultant.

  Tražimo da se poštuje Kolektivni ugovor i da se bez sindikata ne može ulaziti u proces resrukturiranja.

 7. Svjesni smo izuzetno teške finasijske situacije, ali, isto tako, moramo imati na umu da ljudi nisu “koferi” pa da ih samo iznesemo iz preduzeća. Ne slažemo se sa tvrdnjama da će se isplatom stimulativne otpremnine ugroziti poslovanje preduzeća, jer otplata investicije je planirana za 1,7 godina, sada se već taj period produžio na 2,1 godinu, a po predlogu Pravilnika sindikata period otplate investicije je 2,9 godina, sto mi smatramo da je dobra investicija, jer se radi o ljudima.
 8. Predlažemo da se uključe svi oni koji mogu svojim autoritetom tražiti od Vlade Republike Srpske da stimulativne otpremnine budu oslobođene bilo kakvih poreskih i drugih opterećenja.
 9. Tražimo od Uprave Elektroprivrede Republike Srpske da koordinira rad po zavisnim preduzećima. Ako te kordinacije ne bude posao neće biti završen. Predlažemo sastanak sa Upravom ERS-a, kako bi jos jednom proanalizirali dosadašnje aktivnosti i skupa napravili koncept daljeg nastupa prema Vladi Republike Srpske.
 10. Još jednom apelujemo na uprave zavisnih preduzeća da vode računa o socijanoj odgovornosti, jer se radi o ljudskim sudbinama. Mi – sindikat imamao u njih puno povjerenje.
 11. Požurivanje od strane konsultanta i ispunjavanje nekih zadatih nerealnih rokova ide samo u prilog konsultantu, zbog naplate njihovih novčanih potraživanja, a mi na terenu imaćemo žestok problem.
 12. Sindikat hoće da bude dio rješenja, a ne dio problema. Sindikat je angažovan u ovom poslu tek od 04.09.2019.godine, tako da nije učestvovao u radnjama koje su bile pripremne oko ”koncepta” restrukturiranja Elektroprivrede.

Sindikat ima kapaciteta u stručnom i u organizacionom pogledu, te Vas upozoravamo da nas shvatite veoma ozbiljno, jer budite sigurni da ćemo instrumente borbe u zakonskim okvirima brzo aktivirati, ukoliko se ne budemo usaglašavali i tražili zajednička rješenja.

Mi volimo Elektroprivredu Republike Srpske. Mi smo stvarali ovu Republiku Srpsku, a oni koji ovdje dođu sa strane navodno da nam pomognu, mnogi su tu sa nečasnim namjerama. Takve, a i one poslušne među nama, brzo ćemo prepoznati i spriječiti u nečasnim namjerama.

 1. Sindikat Elektroprivrede Republike Srpske, po ko zna koji put, upozorava da cijena rada u ERS-u nije mjenjana od 2008. godine, a regres smo umanjili po Kolektivnom ugovoru.

S tim u vezi dostavljeni su konkretni prijedlozi od strane sindikata za 2018. i 2019. godinu, ali nam niko nikada nije odgovorio. Sa tim smo 28.11.2019. godine upoznali izvrsnog direktora za finansije Matičnog preduzeća ERS-a, a dokumenta smo predali lično Nadi Trninić.

Upozoravamo da nas shvatite ozbiljno i pristupite rješavnju naših zahtjeva!