Danas je u Tesliću održan sastanak Odbora sindikata ERS-a u proširenom sastavu sa članovima sindikalnih odbora i predsjednicama aktiva žena iz svih zavisnih preduzeća i Matičnog preduzeća ERS. Sastanak je održan po hitnom postupku radi usaglašavanja  odgovora upravi MH ERS u vezi sa produženjem važenja Kolektivnog ugovora Elektroprivrede Republike Srpske. Naime, Matično preduzeće je na zahtjev Odbora sindikata Elektroprivrede RS da postojeći Kolektivni ugovor ostane na snazi i naredne tri godine ( važenje kolektivnih ugovora je zakonom definisano na tri godine), odgovorilo da isti ostaje na snazi do kraja tekuće godine.

Kolektivni ugovori su, kako je na sastanku naglašeno,  najvažniji dokumenti usaglašeni između poslodavca i sindikata, kojim se mogu spriječiti mnoga kršenja prava i kojim se obavezuje poslodavac  na osiguranje tih prava kao što su prije svega, tačno precizirana plata i drugi dodaci, godišnji odmor, nabavka kvalitetne zaštitne opreme, obaveza o podnošenju važnih podataka o radu firme sindikatu i niz drugih pitanja iz radnog odnosa.

Zakon o radu definiše minimalan nivo prava kojih se poslodavac mora držati i zbog toga često ne ide u korist radnicima ili čak omogućava zloupotrebe, a Pravilnik o radu donosi poslodavac jednostrano i može ga promijeniti uprkos protivljenju radničkih predstavnika u vrlo kratkom roku.

Prethodni PKU potpisan je 13.09.2017.  godine na period od tri godine i usklađen je sa, tada novim Zakonom o radu. Sindikat radnika Elektroprivrede Republike Srpske uputio je prijedlog prema upravi Matičnog preduzeća da postojeći Kolektivni ugovor ostane na snazi i naredne tri godine.

Sindikalci su pitali zašto je u interesu Matičnog preduzeća  MHERS da Kolektivni ugovor ne ostane na snazi? Šta je to što poslodavac još planira da uzme od radnika ERS-a? Smanjen je procenat kojim se izračunava minuli rad, ukinuti ogrev i zimnica, smanjena davanja za jubilarne nagrade, regres, kao i druga davanja koja su radnika ERS-a (kao proizvođača i najboljeg uplatioca poreza i doprinosa) izdvajala od drugih . Sada nosioci proizvodnje bježe iz ERS-a, a na sceni imamo suficit podanika, a deficit radnika.

Sindikalci smatraju da je još rano da bi se matematički tačno mogao izvući neki rezultat iz namjera koje ima upravljačka struktura najveće državne kompanije, ali bi se moglo naslutiti da ovakvo ponašanje poslodavca možda za cilj ima da ostvari uštetde na uštrb radnika kako bi stvorili prostor za nabavke kojima se jedino i bave, kao i da ovakvo vođenje sistema vodi ka urušavanju istog.  

Zaključci iza kojih su jedinstveno stali sindikalni odbori svih zavisnih preduzeća u sistemu ERS-a su:

  1. Odbor Sindikata ERS traži da uprave svih zavisnih preduzeća daju saglasnost do 25. septembra 2020. godine da se Kolektivni ugovor produži na tri godine 
  2. Sindikat je zabrinut zbog procesa restruktuiranja ERS-a i traži se odgovor kuda ide ERS
  3. Sindikat ERS traži povećanje cijene rada za 12,5%, odnosno da se cijena rada poveća na 160 KM

Sa ovog skupa je još poručeno da u sindikalnoj borbi nema mjesta politici i politikanstvu i da je cilj ove organizacije prije svega očuvanje radne sredine i radnih mjesta, kao i zalaganje da postojeći Kolektivni ugovor ostane na snazi bez izmjena. Sindikat neće dozvoliti da poslodavac donese Pravilnik o radu i da radnici postanu objekat u kreiranju pravila na radnom mjestu.