Такмичарска комисија, на сједници одржаној 11. маја 2018. године у Угљевику, извршила је извлачење талмичарских парова за Деветнаесте сусрете радника Електропривреде Републике Српске, на основу чега је утврђен РАСПОРЕД тамичења по дисциплина:

19. Susreti radnika ERS – Raspored takmičenja