BANJALUKA – Dobit od 1,52 miliona maraka koju je u prošloj godini prikazao „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ nije pokazatelj uspješnog rada, kako se to pokušava predstaviti nego rezultat računovodstvenih tehnika i pozitivnih kursnih razlika.

Podsjećamo, Uprava RiTE „Ugljevik“ se nedavno pohvalila kako je nakon nekoliko godina preduzeće ostvarilo pozitivan poslovni rezultat. Međutim, u izvještaju se vidi kako to u stvari i nema puno veze sa njima.

Naime, u najvećoj mjeri na pozitivan rezultat su uticale pozitivne kursne razlike za obračunati dio kredita koji je podignut za izgradnju sistema za odsumporavanje (ODG), a koji je vezan za Japanski Jen.

Kako je iznos nevraćenog dijela kredita 185 miliona maraka svaka oscilacija kursa Jena značajno utiče na poslovanje preduzeća. Zbog pada jena u prošloj godini „RiTE Ugljevik“ je prihodovala 5,9 miliona maraka. Međutim ako u budućnosti dođe do jačeg rasta kursa ove valute jasno je da će doći do problema jer uprava nema uticaj na kurs valuta na svjetskom tržištu.

Takođe, pozitivan rezultat se pravio tako što su u preduzeću značajan dio tekućih rashoda prebacivali na investicione, čime se taj rashod putem amortizacije raspoređuje i knjiži na period trajanja investicije, pa je tako na primjer kod otvaranja površinskog kopa „Ugljevik Istok“ do sada preknjiženo oko 30 miliona maraka.

Situacija po pitanju obaveza pokazuje kako je najveći proizvođač struje u Srpskoj u nimalo zavidnoj poziciji. Naime zaduženje kod domaćih banaka i ino povjerilaca iznosi oko 230 miliona maraka. Samo za kredit koji su digli zbog ODG sistema u narednih 19 godina imaju obavezu od oko 10 miliona godišnje.

RiTE Ugljevik već sada posluje na ivici likvidnosti. Preduzeće trenutno ima 35 miliona dospjelih a neizmirenih obaveza, dok je na primjer ukupan prihod za prošlu godinu bio 142 miliona KM.  Samo matično preduzeće od njih potražuje oko sedam miliona maraka.

Dospjele obaveze se najvećim dijelom odnose na dobavljače i to 33,2 miliona KM, a ostalo su obaveze za eksproprijaciju 1,9 miliona te 400.000 KM za kamate po nevraćenim dugovima.

Zbog nemogućnosti plaćanja obaveza na vrijeme po osnovu zakonskih zateznih kamata „RiTE“ izgubi oko milion maraka.

Najveći teret za poslovanje predstavljaju ogromna sredstva koja se izdvajaju za zaposlene, koja iznose oko 60 miliona maraka godišnje u bruto iznosu.

Radnici zabrinuti

U sindikatu Elektroprivrede Republike Srpske su kratko poručili da sva preduzeća u sklopu mješovitog holdinga na isti način predstavljaju poslovne rezultate kako bi se stvorio privid da je stanje dobro, što je daleko od istine.

Nadležne su pozvali da što prije izvrše reorganizaciju i konsolidaciju cijelog sistema kako bi se spriječilo njegovo dalje urušavanje.

Preuzeto sa: capital.ba