Дана 15.10.2019. године у пословним просторијама представљен је финални дизајн будуће организације дистрибутивних предузећа и јавног снадбјевача.

 

Након представљања будућег модела организовања, слиједи инплементација у дистрибутивним предузећима.

 

Учешће синдиката у наредном периоду је врло битно. Указали смо као синдикат, да је суштински проблем одсуство комуникације по појединим Зависним предузећима.

Указали смо да Управе Зависних предузећа морају да уваже синдикат као партнера, да свакодневна комуникација мора да постоји. Евидентно је да социјално збрињавање запослених, мора бити брига заједничка. Договорена је заједничка израда Правилника о стимулативним отпремнинама.

 

Дана 15.10.2019. године, одржан је састанак са Генералним директором и Управом МХ МП  ЕРС-а, на Захтјев синдиката око повећања цијене рада.

Усаглашен је заједнички став, да треба што агилније кренути у реструктурирање Електропривреде Републике Српске, како би компанију учинили што ефикаснијом .Послије инплементације у дистрибутивним

Предузећима, направићемо заједничку анализу, и послије тога одредити се око даљих корака.

Договорено је да ћемо заједно са Управом МХЕП ЕРС-а и Управама Зависних предузећа радити на награђивању оних радника који својим радом доприносе унапређењу система.

Договорено је да неће толерисати нерад, и долазак појединих на посао, и да не раде ништа.

Договорена је заједничка израда Систематизација у МХ МП ЕРС-а и Зависних предузећа.

Посао нас велики чека, сви морамо дати свако свој мали допринос.

Позивамо запослене радника Електропривреде да се максимално укључе и помогну да нашу Електропривреду Републике Српске одржимо.

Ранији договорени Закључци, морају да буду спроведени.