Dana 31.03.2022.godine predsjednica Aktiva žena i omladine  Sindikata ERS Vesna Zurovac, organizovala je u prostorijama HET edukativno predavanje na temu“ Pravni aspeksti zaštite radnika od uznemiravanja na radu i mobinga“. Predavač je bila prof.dr Aleksandra Vuković koja je jedan od najboljih poznavalaca pravnih okvira zaštite od mobinga.“ Sindikati imaju značajnu ulogu u zaštiti radnika od uznemiravanja na radu i od mobinga. Sindikat može pristupiti navedenim problemima kroz različite načine, prije svega kroz kolektivno pregovaranje, edukacijom sindikalnog članstva, socijalnim dijalogom, javnim kampanjama i radom na podizanju društvene i poslovne svijesti o negativnim posledicama mobinga i diskriminacije na radnom mjestu, kazala je Zurovac.“