На основу члана 14. Правилника о раду Одбора синдиката дјелатности и указане потребе, сазивам сједницу Одбора синдиката „ЕРС“ за 04.09.2018. године (уторак) у 11,00 часова у просторијама З.П. „Електро-Добој“ у Добоју.

 

 

 

 

 

 

Poziv za VI sjednicu Odbora sindikata ERS