Данас је у Управној згради МХ „ЕРС“ у Требињу, на тему закључења Колективног уговора МХ „Електропривреда Републике Српске“, одржан први састанак Одбора синдиката ЕРС и Радне групе за преговоре, формиране од стране Управе МХ „ЕРС“.  На састанку су учесници преговора размијенили почетне ставове о будућем изгледу овог, за раднике МХ „ЕРС“, најважнијег документа. Као подлога за преговоре, који ће се како је договорено, наставити у наредном периоду, послужио је изглед тренутно важећег Колективног уговора МХ „ЕРС“, укључујући сва три анекса КУ МХ „ЕРС“.

Састанку су присуствовали експерт – консултант за правна питања ангажован од стране Одбора синдиката ЕРС, као и директорица Дирекције за организационо-правне послове МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, те два члана Комисије за праћење провођења и примјену Колективног уговора МХ „ЕРС“, по позиву од стране Послодавца.

Након одржаног састанка представници Одбора синдиката ЕРС изразили су задовољство током и атмосфером састанка, те изразили очекивања да ће преговори, уз уважавање ставова обје стране, бити успјешно завршени.