Синдикат Електропривреде и Управе Матичног и зависних предузећа МХ „Електропривреде Републике Српске“ одржали су 05.10.2020. године радни састанак на тему усаглашавања и потписивања новог Колективног уговора за запослене у овој компанији. Састанак је протекао у позитивној атмосфери уз отварање питања од значаја за све раднике Холдинга и договор да се за преговарачким столом донесу заједничка рјешења прихватљива за све.