Пета редовна сједница Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске одржана је 29.02.2024.године, са почетком у 10:00 часова, у просторијама „Електродистрибуција Пале“ у Палама.

На сједници је разматран следећи дневни ред:

  1. Информација о актуелностима у Синдикалним организацијама МХ „ЕРС“, те примјена Споразума о утврђивању цијене рада на нивоу МХ „ЕРС“ и Анекса III Колективног уговора;
  2. Анализа важећег Колективног уговора МХ „ЕРС“ уз разматрање приједлога Синдикалних организација везано за будуће преговоре и
  3. Текућа питања

Одбор је на сједници донио одлуке и закључке који ће бити објављени на веб страници.