Dana 19.04.2019. godine održana je X sjednica Odbora sindikata Elektroprivrede RS na kojoj su članovi odbora informisani oko formiranja Komisije za praćenje primjene Kolektivnog ugovora. Komisija je do sada zasjedala dva puta, te su razmatrani pristigli zahtjevi za tumačenje određenih odredbi KU.

Odbor je informisan i o održanom Kolegiju direktora na kojem je bilo rječi o problematici u RITE Ugljevik I RiTE Gacko, kao I problemima u cijelom sistemu ERS-a.

Predsjednica aktiva žena I omladine ERS-a Vesna Zurovac je informisala odbor oko akcije podjele jednokratne novčane pomoći samohranim majkama I majkama sa troje I više djece. Planom dodjele pomoći je obuhvaćeno 144 naše radnice. Na sjednici je donijeta I odluka oko izdavanja biltena Aktiva žena I omladine, čiji će urednik biti Ana Bokonjić.

Na sjednici je donešena Odluka oko finansiranja 20. Sportskih igara radnika ERS-a koje će biti održane u Banji Vrućici.