Дана 09.04.2024. године у просторијама ЗП „РиТЕ Угљевик“ у Угљевику, одржана је 3. Сједница НО Одбора синдиката ЕРС-а.

Надзорни одбор је у складу са чланом 43. Статута СУРЕРС и члана 17. Правилника о раду одбора синдиката дјелатности СУРЕРС-а извршио финансијску контролу рада Одбора синдиката ЕРС-а за период 01.01. до 31.12.2023. године .

Надзорни одбор је дао позитивно мишљење на финансијско пословање у наведеном периоду.