Dana 09.07.2020.god. u prostorijama Sindikata udruženih radnika Elektroprivrede Republike Srpske, održan je zajednički sastanak predstavnika Sindikata ERS-a i Uprave ERS-a na čelu sa generalnim direktorom gospodinom Lukom Petrovićem.

Predsjednik Sindikata ERS-a gospodin Zoran Mićanović je upozorio Upravu i generalnog direktora da je Sindikat ERS-a institucija i partner Uprave Matičnog preduzeća i da se mora uvažavati.
Partneri su se usaglasili da budući istupi u javnosti moraju biti sinhronizovani.
Odluke koje su donešene jednostrano od Uprave „Matičnog preduzeća “  bez konsultacija Sindikata u Zavisnim preduzećima su primljene kao narušavanje Kolektivnog ugovora ERS-a.
Dogovoreno je da se tarifni postupak pokrene što prije.
Generalni direktor ERS-a je upoznao Sindikat ERS-a sa izrazito teškom finansijskom situacijom. Sindikat ERS-a se kao partner ponudio Upravi da pomogne u prevazilaženju teške materijalne situacije. Predložio je Upravi „Matičnog preduzeća “ da se troškovnik po Zavisnim preduzećima mora smanjiti jer uštedama na tenderima možemo mnogo doprinijeti stabilizaciji ekonomskog stanja u Zavisnim preduzećima i Matičnom preduzeću.
Usaglašen je zajednički stav da se struka mora više uvažavati.
-MH ERS sa svojom vrijednosti od 3.5 milijarde KM mora imati godišnju dobit od 50 miliona KM.
-Sindikat i Uprava „Matičnog preduzeća“ nisu se mogli usaglasiti oko predložene strategije razvoja Elektroprivrede Republike Srpske.
-Sindikat je ostao bez odgovora oko budućeg života dva proizvodna preduzeća RiTE Ugljevik i RiTE Gacko.
-Dogovoreno je da se u skorije vrijeme održavaju sastanci na nivou distribucija i proizvodnih preduzeća sa Izvršnim direktorima ERS-a.
-Traženo je od generalnog direktora da još jednom sa svojim saradnicima ispita investicione cikluse iz prethodnog perioda koji opterećuju Zavisna preduzeća.
-Generalni direktor ERS-a je obećao da će tražiti primjenu člana 57. iz KU ERS-a po ZP.
-Zajednička konstatacija sa zajedničkog sastanka je vrlo jednostavna, a to je da   više komunikacije i uvažavanja sigurno će dati bolji rezultat.