Dana 23.10.2019. godine održan je sastanak u sali za sastanake MH ERS Matično preduzeće u Banja Luci u vremenu od 09 do 11 časova.

U narednom periodu slijede intezivne aktivnosei na izradi Programa usklađivanja broja zaposlenih sa novom organizacijom distributivnih preduzeća i javnog snabdjevača.

Cilj sastanka je bio razgovor o strateškom planu zbrinjavanja viška zaposlenih, diskusija o Pravilniku o stimulativnoj otpremnini i dogovor o nastavku zajedničkog djelovanja na njegovoj izradi uz aktivno učešće PWC  tima.

Na sastanku je zajednički dogovoreno predstavljanje koncepta izrade krovnog programa utvrđivanje viška zaposlenih, skupa smo prodiskutovali Pravilnik koji je ponudio sindikat i dogovorili dalje korake.

Sindikat je još jednom upozorio na inertnost pojedinih uprava zavisnih preduzeća i nepoštovanje prethodno dogovorenih odluka i zaključaka.

Sindikat je upozorio da su uprave zavisnih preduzeća glavni nosioci svih aktivnosti, a sindikat je taj koji hoće pomoći.

Predstavljena je Dinamika provodjenja smanjenja broja zaposlenih. Proces mora biti završen do 20.03.2020. godine u distributivnim preduzećima, a posle se prelazi na proizvodna preduzeća.

Sindikat je postavio jedan jedini uslov: da stimulativna otpremnina ne smije biti „SIMBOLICNA“.

Na sastanku nismo licitirali iznose stimulativnih otpremnina dok ne sjednemo sa generalnim direktorom u ponedjeljak 28.10.2019. godine u 10 sati MH Matično preduzeće Trebinje.