Dana,11.07.2019.godine ,održan je kolegij Direktora Elektroprivrede Republike Srpske u proširenom sastavu.
Sjednici kolegija ispred sindikata bili su prisutni Predsjednici, Tepavčević Željko, Ostojić Slobodan i Zoran Mićanović.
Za sjednicu kolegija predložen je sledeći
                                         DNEVNI RED
1.Analiza zaključaka sa prethodnih sjednica kolegija direktora MH „ERS-a“.
2.Informacija o radu MH“ERS-a“ i budući zadaci.
U raspravi po tački 1.Dnevnog reda učešće je uzeo Predsjednik sindikata Elektroprivrede RS.i insistirao na izvršenju zaključaka sa prethodnih  kolegija,gdje je dobio podržku Generalnog Direktora,Luke Petrovića.
-Da Direktori Z.P. organizuju specijalističke preglede za žene ,i da će oni koji to neizvrše biti prozvani po medijima od strane Sindikata.
-Da Direktori Z.P. distributivnih organizuju sastanke sa Sindikalnim odborima,te medjusobno se informišu o reorganizaciji u distributivnim preduzećima.
-Da Direktori u Z.P.omoguće rad sindikalnih aktivnosti po kolektivnom ugovoru,i da nedozvole po pojedinim Z.P.sputavanje sindikalnog rada.Predsjednik sindikata ERS-a,je poslednji put zamolio Direktore da to sprovedu u svojim Z.P.,sledeći korak je istup u medijima i prozivanje po imenu.
-Da se oslobode Predsjednici Sindikalnih odbora ,oko potpisivanja nekakvog ugovora sa Poslodavcem vezanih za Privatni penzioni fond.
Sindikat,neće praviti opstrukcije promoterima Privatnog penzionog fonda,a oni neka udobrovolje svakog našeg radnika da potpiše izjavu o pristupanju Privatnom penzionom fondu.
-Da se organizuje sastanak sa članovima komisije po Zahtjevu kolegija br.22 od 07.03.2019.godine,sa Izvršnim direktorom za tehničke poslove,i Direktorom direkcije za proizvodnju,kako bi taj izvještaj izanalizirali,i Generalnom Direktoru napisali Izvjestaj sa tog satanka ,jer evidentno je da su Rudnici Gacko i Ugljevik u vrlo teškoj situaciji.
Tačka2.Generalni Direktor napravio elaboraciju o radu ERS-a,i budući zadaci.
Posle 27 godina rada ERS-a,prvi put smo dobili Investicioni program razvoja ERS-a.
Sindikat pozdravlja i raduje se razvoju i Investicionom ciklusu koji je planiran,ali Predsjednik Mićanović je sugerisao da se više paznje mora posvetiti baznim  proizvodjačima struje-Termoelektrane.
-Dogovoreno je da se u narednom periodu dogovori zajednička strategija Sindikata i Uprave MH“ERS“-a oko nastupa prema medijima.Evidentni su pritisci oko ekologije, ali mi moramo dokazati,da je 21-vjek,vjek“UGLJA“.Predložili smo Generalnom Direktoru da dodje u Ugljevik i Gacko,i da sa kompetentnim stručnjacima razgovara oko budućnosti ova dva kolektiva.
Potvrdjen je zajednički sastanak Uprave MH“ERS“-a i Odbor sindikata ERS-a i Predsjednice Aktiva žena i mladih sindikata ERS-a,za 08.08.2019.godine.
Nedostatak proizvodnje,automatski se odražava na finansijsku situaciju u ERS-u,te se apeluje na maksimalnu uštedu po svim stavkama na kojim se može uštedjeti.
Potvrdjena je odluka da se isplati regres i radi po kolektivnom ugovoru,a da ukoliko bude dobra proizvodnja i ukoliko se uštede na svim poljima biće podjeljeno na kraju godine po svakom zaposlenom radniku 150km.(stopedesetmaraka).