Nakon što je upravi RiTE Ugljevik, kako i ostalim upravama zavisnih preduzeća direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović poslao zahtjev za izjašnjenje o prihvatanju Pravilnika o radu (zbog nepotpisivanja Kolektivnog ugovora), održana je vanredna sjednica Sindikalnog odbora RiTE Ugljevik.

U RiTE Ugljevik će se u petak, 30. X 2020. godine održati Odbor sindikata ERS, kao i konferencija za štampu, a sve sa ciljem da se ukaže na legitimne i opravdane zahtjeve zaposlenih u Elektroprivredi Republike Srpske.

Sindikalci RiTE Ugljevik jedinstveni su u stavu da brane dostojanstven i siguran rad, a prihvatnje Pravilnika o radu koji uprava matičnog preduzeća pokušava da nametne, prema njihovom mišljenju, upravo bi značila otvoren put nesigurnom radu i daljem ukidanju prava radnika. Pregovori o novom Kolektivnom ugovoru, kako su ovom prilikom istakli, započeli su 5.X 2020. godine, pa je tako i samo predlaganje da se radi po Pravilniku o radu , a ne po Kolektivnom ugovoru nezakonito. Upućen je zahtjev upravi matičnog preduzeća da se pregovori nastave i da se  i u „uslovima korona virusa“ nađe način da se egistencijalni i krucijalni problemi rješavaju.

U suprotnom, kako je poručeno, sindikalci će  posegnuti za radikalnijim načinima borbe za mukotrpno stečena prava.