Sindikalni predstavnici, odnosno predsjednici sindikalnih organizacija zavisnih preduzeća koja posluju u sastavu Elektroprivrede RS jedinstveni su u stavu da Kolektivni ugovor mora nepromijenjen ostati na snazi i nakon septembra 2020. godine.

Analizirajući aktuelna dešavanja po sindikalnim organizacijama, kao i stanje po pojedinim zavisnim preduzećima, na ovom sastanku se mogao steći utisak da je jedino u Elektrodistribuciji Doboj situacija zadovoljavajuća i da se samo u tom preduzeću domaćinski posluje. Posebno nezadovoljstvo izrazili su predsjednici sindikalnih organizacija dvije termoelektrane, ali i Elektro-Krajine, HE Bočac i HE Višegrad. Odbor Sindikata ERS-a podržao je zaključke sa sastanka tri sindikalne organizacije koji je održan u Ugljeviku 11. juna i podijelio je zabrinutost za stanje u Elektroprivredi RS. Slobodan Ostojić, predsjednik Sindikata energetike je rekao da je privatizacija Elektroprivrede pred vratima i da treba naći način da elektrodistribucije opstanu. Sa ovim načinom raspodjele u sistemu elektrodistribucijama neće ništa ostati. Ostojić je istakao da već sada i onako male uplate za mrežarinu kasne i po dva mjeseca, a u RS je već registrovano preko dvadeset snabdjevača što se može nazvati početkom privatizacije.

Predsjednik Sindikata ERS-a Zoran Mićanović je posebno naglasio da nije u pitanju samo isplata regresa radnicima ERS-a, već je problem daleko složeniji jer su zaposleni u ERS-u nevjerici da se ne može bolje poslovati. Kako je iznio podatak na računu Elektroprivrede Federacije BiH ima 400 miliona KM, a naša EP prikazuje dobit od 33 miliona, dok su zavisna preduzeća u gubitku većem od 30 miliona. Matično preduzeće je, ako je Mićanović rekao, prodavalo struju koju su proizvela zavisna preduzeća, a ne pšenicu ili neku drugu robu. Uz podršku sindikalnih predstavnika, on traži od uprave matičnog preduzeća da odgovori gdje su naše pare.

Mićanović je ponovio da se uprava matičnog preduzeća u vrijeme pandemije korona virusa nekorektno ponašala prema zaposlenima u ERS-u, jer umjesto da je pomogla radnicima koji su danonoćno proizvodili i snabdijevali državu električnom energijeom, zahtijevala je da radnici izdvoje sredstva za borbu protiv ove pošasti.

Govora je bilo i o isplati stimulativnih otpremnina za prijavljene radnike, odnosno o potrebi da se što prije razjasni situacija po ovom pitanju, jer velikom broju radnika kojima je odobrena ista nije isplaćena. Zbog svega navedenog, sindikalci su zaključili da se hitno moraju sastati sa generalnim direktorom ERS-a Lukom Petrovićem i da se nagomilani problemi moraju ubrzano rješavati.

Kompletan Odbor sindikata ERS-a dao je podršku rudnicima koji su najavili štrajk upozorenja za 30.06, a sindikalni predstavnici Elektrokrajine i HE Bočac su rekli da će se  njihovi radnici u slučaju potrebe priključiti štrajku upozorenja.

Odlučeno je da se Radničke sportske igre održe u septembru mjesecu, ako epidemiološka situacija to bude dozvoljavala.