U skladu sa činjenicom da i dalje faktički presjedavaš Sindikatom udruženih radnika energetike Republike Srpske i samostalno donosiš odluke o sazivanju sjednica i organa, zakazuješ sterilna neformalna druženja sa provjerenim borcima za radnička prava.

Za sazivanje sjednica i organa ne ispunjava se ni minimum uslova za sazivanje, tražim od tebe da u najkraćem roku odgodiš zakazanu Skupštinu Sindikata udruženih radnika energetike Republike Srpske i o tome pismeno obavjestiš sve sindikalne organizacije koje dijeluju unutar SURERS.

Takođe, usvojena dokumenta na sjednici Glavnog odbora SURERS nisu predložena u skladu sa Statutom SURERS, niti su ista sadržajem usklađena sa istim.

Pored gore iznesenog navoda, potrebno je da uzmeš u obzir događaje  koji su aktuelni, u kojima bi trebao da direktno učestvuješ, a koji se odnose na štrajk radnika u Elektroprivredi Republike Srpske zbog podnošenja zahtjeva poslodavcu za povećanje cijene rada sa 150 KM na 170 KM, povećanje raspona koeficijenata u članovima 64. i 67. Kolektivnog ugovora ERS-a, zbog čega Sindikat na svakom nivou organizovanja ima visoku odgovornost prema svojim radnicima koje zastupa pred poslodavcem i koji nastoji da istraje u svojim zahtjevima.

Postavljeni su vrlo kratki rokovi za postizanje cilja, a to je povećanje plata radnicima u Elektroprivredi Republike Srpske, te je potrebno do 19.12.2022. godine usaglasiti konačan prijedlog cijene rada i prijedlog koeficijenata u gore pomenutim članovima KU ERS-a o čemu su radne grupe dužne izvijestiti radnike (radne grupe koje su oformljene od članova sindikata, uprave zavisnog preduzeća i Uprave matičnog preduzeća) u zavisnim preduzećima.

Održavanje Skupštine SURERS dok traje strajk radnika, u trenutku kada se trebaju donijeti ključne odluke koje se odnose na plate naših radnika, predstavlja apsurdan čin i ne postoji niti jedan opravdan razlog da se to sada čini i gubi fokus, odnosno odvlači pažnju sa onoga što je bitno i sigurno prioritetnije u ovom momentu.

Možda ova tema povećanja standarda radnika nije tebi zanimljiva, jer si ti već odavno na budžetu Republike Srpske.

Predlažem da Skupštinu Sindikata udruženih radnika Elektroprivrede Republike Srpske odgodiš do momenta kada budemo imali uslova za održavanje skupštine, odnosno do postizanja cilja, ispunjenja zahtjeva štrajkača.Takodje, pored poziva da odgodiš sjednicu Skupstine SURERS, pozivam te da nešto učiniš što bi bilo od koristi u našoj borbi radnika u Elektroprivredi Republike Srpske, u čemu pokušavamo da istrajemo.

Korisnije bi bilo da se javno obraćamo putem medija, nego što trošiš energiju na sterilna popodnevna okupljanja sa pojedincima koji se ubiše od zaštite radničkih prava.

Predsjednik Odbora sindikata ERS-a

Zoran Mićanović, dip.inž.rudarstva