Конфедерација Синдиката Републике Српскe- Обавјештење