Poštovani sindikalci,
Dana 17. 08. 2022. godine, u Banjaluci, u kabinetu generalnog direktora ERS-a odrzan je sastanak.
Sastanku su prisustvovali predsjednik Sindikata Elektroprivrede Republike Srpske Zoran Mićanović i vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Tema sastanka je bilo poboljšanje standarda zaposlenih u Elektroprivredi Republike Srpske.
Ponovni sastanak će biti održan posle 10. 09. 2022. godine.