U Bijeljini je juče, 30.12.2022. godine, održana 33. Sjednica odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske. Između ostalog, na toj sjednici je raspravljano i o izboru predsjednika Odbora sindikata Elektroprivrede Republike srpske. Na ovu funkciju, jednoglasno, izabrana je Koraljka Kovačević – Markov, predsjednica Sindikalnog odbora Matičnog preduzeća ERS-a .

Važno je napomenuti to da je ovo prva žena koja je izabrana na tu funkciju od osnivanja Elektroprivrede Republike Srpske.