Прва сједница Одбора Синдиката Електропривреде Републике Српске одржана је  29.03.2023.године у просторијама СУРЕРС-а у Бања Луци. На сједници је извршена примопредаја дужности између старог и новог сазива Одбора Синдиката Електропривреде Републике Српске, а  након тога усвојене су одлуке везано за будући рад као и одлуке везане за избор радних тијела Синдиката – Надзорног одбора и Комисије за примјену и праћење Колективног уговора МХ „ЕРС“.

На сједници је констатовано да је Анекс II Колективног уговора МХ „ЕРС“ примјењен само у два предузећа из састава МХ „ЕРС“, и то ЗП РиТЕ Гацко и ЗП РиТЕ Угљевик. Након дискусије свих присутних, усвојен је закључак да је потребно што хитније и у осталим предузећима примјенити Анекс II Колективног уговора МХ „ЕРС“. Обзиром да су све Управе предузећа претходно дале сагласност за потписивање наведеног Анекса II Колективног уговора МХ „ЕРС“, тражи се од Управа предузећа да се приступи реализацији и примјени наведеног документа, те коригују коефицијентe радних мјеста. У том смислу потребно је да представници Синдикалних организација са својим Управама што хитније одрже заједничке састанке како би се приступило примјени Анекса II Колективног уговора МХ „ЕРС“, а уважавајући специфичности сваког предузећа.

На сједници је разматрано и веома важно питање за све запослене раднике у систему МХ „ЕРС“, а  везано за Правилник о коришћењу годишњег одмора и његовој практичној примјени у предузећима. С тим у вези једногласно је донешен и одговарајући Закључак.

Синдикалци су указали на потребу да се Правилник о коришћењу годишњег одмора у Зависним као и Матичном предузећу, у складу са Законом о раду дефинише на начин – да се први дио годишњег одмора користи у трајању од 10 дана а да се преостали дио користи из више дјелова у складу са потребама радника уз сагласност непосредног руководиоца, водећи рачуна о неометаном функционисању пословног процеса у предузећима. Напријед наведено се односи и на могућност да се преостали дио годишњег одмора користи из више дјелова са могућношћу кориштења у трајању и од једног дана.

Одбор Синдиката је усвојио Одлуку  да XXIII Спортски сусрети радника Електропривреде РС буду одржани у „Граду Сунца“, Требиње у обичајеном термину крајем мјесеца јуна 2023.године. Понуда „Града Сунца“ и детаљи око начина организовања биће разматрани на наредном састанку Одбора синдиката који је планиран у априлу 2023.године, а на који ће бити позвана и Управа предузећа.