Aktiv žena HE na Drini Višegrad i Elektro distribucija Pale  29.10.2019 u zajedničkoj akciji su posjetili JU Dom za lica sa invaliditetom. U prethodnom periodu u ovim preduzećima se sprovodila akcija prikupljanja garderobe koji su oni na taj dan poklonili Dom-u.

Članice Aktiva je direktor preduzeća Zoran Vasiljević upoznao sa načinom funkcionisanja Doma, brojem štićenica, aktivnostima koje oni imaju u toku godine, a nakon toga osoblje ih je sprovelo kroz objekte u okviru Doma gdje su provele izvijesno vrijeme druzeći se sa štićenicama.

Dogovorena je saradnja i u budućnosti, i pricalo se o novim akcijama koje bi članice Aktiva mogle da organizuju.