Dana 17.04.2019. godine u amfiteatru HET-a održan je sastanak Aktiva žena i omladine sindikata HE na Trebišnjici.
Presjednica Zurovac i odbor Aktiva zena su podijelili samohranim majkama i majkama sa troje i više djece, jednokratnu finansijsku pomoć u vrijednosti od po 100 KM.
U nastavku sastanka su dati prijedlozi i planovi za dalje aktivnosti Aktiva.