Predsjednica Aktiva žena i omladine sindikata Elektroprivrede Republike Srpske, g-dja  Vesna Zurovac u okviru planirane aktivnosti za 2020.godinu  je počela sa podjelom novčane pomoći od 200KM, radnicima ERS-a koji imaju dijete sa posebnim potrebama.
Ova aktivnost je 04.06.2020.godine sprovedena u Elektro Hercegovini i Hidroelektranama na Trebišnjici.
U skorije vrijeme nastavak aktivnosti će biti i u ostalim ZP MH ERS.
Zurovac je rekla “ Svi smo mi različiti ali nikada nesmijemo zaboraviti da smo svi jednako vrijedni.”
Roditelji djece sa posebnim potrebama u potpunosti su dali podršku  Aktivu žena i omladine sindikata ERS-a.