Predsjednica Aktiva žena i omladine Sindikata ERS-a, Vesna Zurovac je u periodu od 14.05 do 17.05 posjetila sljedeće sindikalne organizacije .i podijelila jednokratnu novcanu pomoć u vrijednosti 100,00KM radnicama majkama sa troje i vise djece kao i samohranim majkama.
– Sindikana organizacija – RiTE Ugljevik
– Sindikalna organizacija – Elektro – Bijeljina
– Sindikalna organizacija – Elektro – Doboj
– Sindikalna organizacija – Elektro – Pale

Predsjednica je upoznala radnice sa dosadašnjim aktivnostima kao i sa prijedlozima djelovanja u budućnosti. Obećala je da će i u budućim aktivnostima prioritet Aktiva žena biti briga o zdravlju žene i podrška porodici.
Majke su izrazile zahvalnost predsjednici Vesni Zurovac jer kako kažu – ovo je prvi put da ih se neko sjetio.