Zaključci sa zajedničkog sastanka sindikalnih odbora u okviru sistema Mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske

Zakljucci_sa_sastanka