Помоћник министра за рад и запошљавање Републике Српске Мира Васић навела је данас у Бањој Луци да је циљ јавног представљања Закона о раду да се радницима, послодавцима и широј јавности укаже које су то новине и да се дефинише које су то дилеме и како и на који начин да се отклоне, како би Закон о раду на самом почетку био правилно примјењиван.
Она је истакла да је за мјесец дана, колико је Закон о раду у примјени, најчешће питање радника и послодаваца – да ли радник може ићи у пензију прије навршења 65 година живота?
Према Закону о пензијско-инвалидском осигурању жене са 55 година живота и 35 година стажа осигурања, а мушкарци са 57 година живота и 40 година стажа могу поднијети захтјев послодавцу за престанак радног односа ради одласка у старосну пензију, изјавила је помоћник министра за рад и запошљавање Републике Српске Мира Васић.
„У том случају послодавац је дужан да прихвати захтјев и да раднику исплати отпремнину и друге принадлежности утврђене законом“, рекла је Васићева новинарима у Бањалуци пред почетак јавног скупа представљања новог Закона о раду.
Када је ријеч о плаћеном и неплаћеном одсуству радника, Васићева је рекла да је оно у Закону дефинисано као право, док је у општем колективном уговору до сада већ дефинисано у којим случајевима радник има право да поднесе захтјев послодавцу за плаћено и неплаћено одсуство.
„Новим колективним уговором обим тог права биће посебно дефинисан“, рекла је Васићева, истичући да су вјерски празници дефинисани Законом о празницима, што је послодавац дужан да поштује.
Она је рекла да је колективно преговарање већ отпочело код послодаваца и на нивоу дјелатности, истичући да је ресорно министарство у фази припреме подзаконских аката и припреме за колективно преговарање, када се социјални партнери за то одлуче.
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске организовало је данас у Бањалуци представљање новог Закона о раду с циљем отклањања дилема у вези с његовом примјеном.