Radna verzija novog zakona o radu Republike Srpske objavljena 24.11.2015. godine.