Синдикат радника Електропривреде Републике Српске, заједно са Синдикатом нафтне индустрије Републике Српске, дјелује у саставу Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске који је основан 17.12.1996. године и у почетку је био у саставу Савеза синдиката Републике Српске.

Већ 1998. године, Синдикат удружених радника енергетике РС (www.surers.net) напушта Савез синдиката Републике Српске и дјелује као независна синдикална централа.

2004. године, заједно са металцима Републике Српске и другим независним синдикатима формирали смо Конфедерацију синдиката Републике Српске.

Синдикат удружених радника енергетике Републике Српске је доказао своју опредјељеност за заштиту свог чланства кроз савремену организацију и дјеловање у складу са најбољим искуствима синдиката развијених европских земаља.