MATIČNO PREDUZEĆE:

Elektroprivreda Republike Srpske

VLADA RS:

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS

ZAVISNA PREDUZEĆA:

Elektro-Bijeljina

Elektrokrajina

Elektro Doboj

Elektro-Hercegovina

Elektrodistribucija Pale

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik

Rudnik i termoelektrana Gacko

Hidroelektrane na Drini

Hidroelektrane na Vrbasu

Hidroelektrane na Trebišnjici