Inicijativa za otpočinjanje pregovora za izradu i donošenje Kolektivnog ugovora djelatnosti ERS, upućena direktorici Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće ad. Trebinje

 

INICIJATIVA