Број: 210/18

Датум, 09.11.2018. године

 

 

САЈТ ОДБОРА СИНДИКАТА

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ; ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

 

В.Д. Генерални Директор ЕРС-а и Предсједник Синдиката ЕРС-а, дана 06.11.2018. године су одржали састанак у просторијама ИРЦ-а у Источном Сарајеву.

Тема заједничког састанка је Енергетски биланс Електропривреде Републике Српске за 2019, 2020 и 2021. годину, односно израда Планова Електропривреде Републике Српске за 2019, 2020 и 2021. годину.

Синдикат Електропривреде је својим Захтјевима тражио да се повећа цијена рада на 145 КМ (сточетрдесетпетмарака) и регрес за годишњи одмор на 1.000 КМ (хиљадумарака).

Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „Електропривреде Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, усвојио је Одлуку бр.

НО-XL-7-1/18,  од 22.10.2018. године, у којој се каже: „Констатује се да цијена рада за 2019. годину остаје на 140 КМ, а цијена рада за 2020 и 2021. годину се прелиминарно утврђује на износ од 145 КМ.

Такође се констатује да је Синдикат радника МХ „ЕРС“ преузео обавезу да по питању повећања цијене рада, обави разговоре у Влади РС, с циљем прибављања сагласности Владе РС по том питању, као већинског власника МХ „ЕРС“, о чему ће информисати Управу Матичног предузећа.

В.Д. Генерални директор и Предсједник Синдиката ЕРС-а су се усагласили, да сходно Одлуци Надзорног одбора, идемо у даље разговоре.

Усаглашена је заједничка констатација, да је добро за наше раднике у систему Електропривреде Републике Српске предлог повећања регреса за сваког запосленог на износ од 1.000 КМ (хиљадумарака).

Предлог регреса од 1.000 КМ (хиљадумарака) упућен је од стране МХ МП ЕРС-а, према Зависним предузећима, као смјерница за израду Планова пословања за 2019. годину.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

ОДБОРА СИНДИКАТА ЕРС-а

 

Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.,с.р.